muse-img

+ 48 61 425 43 03

AD Consulting

BIURO RACHUNKOWE • DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych
  i sprawozdawczych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • opracowywanie zakładowych plantów kont oraz polityki rachunkowości,
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS, PFRON,
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • reprezentowanie podatnika przed urzędem skarbowym, urzędem statystycznym i innych urzędach
  w zakresie naszego umocowania,
 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w sądzie rejestrowym, urzędzie skarbowym, urzędzie statystycznym,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.
muse-img muse-img
muse-img
muse-img

© 2015 AD Consulting

All Rights Reserved

 

Design IDEAPRESS