Moja firma Mój Sukces

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub biernych zawodowo kobiet w wieku 30+, zamierzających otworzyć działalność gospodarczą, zamieszkałych w następujących obszarach:

• powiatu kolskiego (w gminach Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, miasto i gmina Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz),
• powiatu konińskiego ( w gminach Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn, Sompolno, w mieście Konin), 
• powiatu gnieźnieńskiego (w gminie Kiszkowo), 
• powiatu tureckiego (w gminach Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek – miasto i gmina, Władysławów), 
• powiatu wrzesińskiego (w gminach Miłosław, Pyzdry), 
• powiatu słupeckiego (w gminie Orchowo).

WSPARCIE OFEROWANE W PROJEKCIE: 

 

DIAGNOZA DOTYCZĄCA MOTYWACJI I PREDYSPOZYCJI PRZEDSIĘBIORCZYCH

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE: 

• Szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości ,w tym rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
• Doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu i innych kwestii potrzebnych do założenia działalności gospodarczej, np. związanych z promocją, pozyskiwaniem klientów, kwestii formalno-prawnych. 

WSPARCIE FINANSOWE: 

• Dotacja w wysokości do 21 850,00 zł. 
• Comiesięczne wsparcie pomostowe finansowe, w wysokości do 1 850,00 zł., wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania firmy. 

WSPARCIE DLA OSÓB, KTÓRE ZAŁOŻĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

• Wsparcie pomostowe doradcze , w tym doradztwo indywidualne w kwestiach związanych z poprawą rentowności przedsięwzięcia przez szukanie nowych profili działalności czy rynków zbytu. 
• Specjalistyczne szkolenia na tematy zgodne z potrzebami uczestników. 

Uczestnikom zostaną zapewnione:

• bezpłatne materiały szkoleniowe,
• poczęstunek formie cateringu,
• pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia,
• pokrycie kosztów opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa w szkoleniach.

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej z tematem „dotacje”. Poinformujemy Państwa wówczas o rozpoczęciu rekrutacji.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

REKRUTACJA DO PROJEKTU ODBYWA SIĘ W TERMINIE
OD 1 WRZEŚNIA 2016 R. DO 30 LISTOPADA 2016 R

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz regulaminem rekrutacji! 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 Regulamin rekrutacji

 Formularz rekrutacyjny

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


Przedstawiamy Ostateczną listę wniosków zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Ostateczna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Informujemy, iż kolejnym etapem jest podpisanie Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego.

Do podpisania umowy wymagane jest:

1. założenie działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem (zgodność PKD) – wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,

2. założenie firmowego konta bankowego z nazwą firmy – wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem,

3. zabezpieczenie umowy w jeden ze sposobów wskazanych w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.Nabór Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości prowadzony będzie w terminie od dnia 28 lutego 2017r. do dnia 6 marca 2017 roku.

Informujemy, iż w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA zamieszczony został Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Informujemy ponadto, iż dokonaliśmy zmiany w biznesplanie – jest to zmiana techniczna, dotyczy ilości przyznawanych punktów i nie wpływa na zakres merytoryczny biznesplanu.

UWAGA: Osoby, które rozpoczęły prace nad biznesplanem nie muszą nic w nim zmieniać.W załączeniu prezentujemy zaktualizowaną w dniu 11.01.2017 r. Listę osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „Moja firma- mój sukces”.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.Informujemy , iż spotkania z doradcą zawodowym oraz szkolenia odbywać się będą w podziale na 3 grupy.

Poniżej prezentujemy składy poszczególnych grup szkoleniowo-doradczych.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3


W załączeniu prezentujemy Listę osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „Moja firma- mój sukces”.

Jednocześnie informujemy, iż kolejnym etapem realizacji Projektu będzie Wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Zgodnie z „Regulaminem udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego ” zawarte zostaną umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych z Uczestnikami oraz odbędzie spotkanie z doradcą zawodowym w celu ustalenia dla każdego Uczestnika Indywidualnego Planu Działania.

O terminie spotkania z doradcą zawodowym Uczestnicy Projektu zostaną wkrótce powiadomieni.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU


Zakończyliśmy I i II etap rekrutacji do Projektu „Moja firma- mój sukces”.

W dniach 5-6 grudnia br. Komisja Rekrutacyjna oceniła formularze rekrutacyjne kandydatów, chcących wziąć udział w Projekcie.

Następnie w dniach 9-14 grudnia br. przeprowadzony został II etap rekrutacji – spotkania z doradcą zawodowym, który badał predyspozycje kandydatów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Po zakończeniu I i II etapu rekrutacji, do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostało 45 osób.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy pomyślnie przeszli ten etap realizacji projektu.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu.


Informujemy, że w dniu 30 listopada 2016 r. zakończyliśmy przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES”.

Ponadto informujemy, iż trwa ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych.


Rekrutacja do projektu odbywa się od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

Są jeszcze wolne miejsca!

Zapraszamy!!!

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


Biuro Projektu: AD CONSULTING

UL. JAŁOWCOWA 16

62-200 GNIEZNO

TEL.: 663 145 335

E-mail: projekt@adconsulting.com.pl