Nasza oferta

Kontakt

AD Consulting

Biuro Rachunkowe, 
Doradztwo Gospodarcze i Finansowe, 
Kursy i Szkolenia

Adres

Jałowcowa 16,
62-200 GNIEZNO

Telefon

+48 61 425 43 o3

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat działalności naszej firmy.

Firma AD CONSULTING BIURO RACHUNKOWE specjalizuje się w obsłudze firm w zakresie księgowości, podatków oraz kadr i płac.

Oferuje szeroko pojęte doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Rozlicza programy unijne i projekty realizowane

przez organizacje pożytku publicznego. Obsługuje finanse firm o różnym profilu działalności i formie prawnej – klientami biura są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany, jak też spółki prawa handlowego zobowiązane ustawą do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Są wśród nich lokalne przedsiębiorstwa, kluby sportowe oraz placówki i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Biuro posiada wszelkie uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a tym samym również innych ewidencji księgowych. Pomaga w załatwieniu formalności związanych z założeniem, prowadzeniem lub likwidacją każdej firmy. W ramach współpracy oferujemy specjalistyczne konsultacje w dziedzinie rachunkowości, finansów i organizacji przedsiębiorstwa. Sporządzamy analizy finansowe i marketingowe, opracowujemy wnioski kredytowe oraz biznesplany. Zapewniamy naszym Klientom doradztwo i reprezentację przed urzędami. Współpracująca z nami kancelaria prawna poszerza zakres świadczonych przez nas usług. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu oraz wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków AD CONSULTING BIURO RACHUNKOWE zamierza poszerzyć też swoją ofertę o szkolenia i kursy dla młodzieży kończącej szkoły ekonomiczne oraz osób pracujących w księgowości.

OBSŁUGA KSIĘGOWA
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, 
  a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych 
  i sprawozdawczych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • opracowywanie zakładowych plantów kont oraz polityki rachunkowości,
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS, PFRON,
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • reprezentowanie podatnika przed urzędem skarbowym, urzędem statystycznym i innych urzędach 
  w zakresie naszego umocowania,
 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w sądzie rejestrowym, urzędzie skarbowym, urzędzie statystycznym,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.
OBSŁUGA KADROWA
 • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.),
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS, łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej,
 • drukowanie przelewów na składki ZUS oraz wynagrodzenia pracowników,
 • sporządzanie wniosków i rozliczeń refundacji kosztów zatrudnionych pracowników młodocianych,
 • sporządzanie wniosków  o dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych 
  do PERFON.
DORADZTWO
 • sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.),
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS, łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej,
 • drukowanie przelewów na składki ZUS oraz wynagrodzenia pracowników,
 • sporządzanie wniosków i rozliczeń refundacji kosztów zatrudnionych pracowników młodocianych,
 • sporządzanie wniosków  o dofinansowanie wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych
  do PERFON.
SZKOLENIA

Szczegółowe informacje wkrótce

Kontakt

AD Consulting

Biuro Rachunkowe, 
Doradztwo Gospodarcze i Finansowe, 
Kursy i Szkolenia

Adres

Jałowcowa 16,
62-200 GNIEZNO

Telefon

+48 61 425 43 o3

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat działalności naszej firmy.

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez http://adconsulting.com.pl/, zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L nr. 119, str.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144 poz.1204 ze zm)