Nowe Szanse – Nowa Praca

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.
„NOWE SZANSE – NOWA PRACA”


Projekt skierowany jest do zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego:

Osób bezrobotnych w wieku 30 + (Rejestracja w Urzędzie Pracy nie jest wymagana) oraz Osób pozostających bez pracy (biernych zawodowo)

W RAMACH PROJEKTU OFEROWANE JEST WSPARCIE W POSTACI:

• CERTYFIKOWANYCH KURSÓW I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE KWALIFIKACJI / KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE STYPENDIUM SZKOLENIOWE)
• STAŻY ZAWODOWYCH 3 MIESIĘCZNYCH (UCZESTNIK STAŻU OTRZYMUJE WYNAGRODZENIE PŁATNE ZE ŚRODKÓW UE)
• DORADZTWA ZAWODOWEGO I PSYCHOLOGICZNEGO
• STAŻY ZAWODOWYCH
• POŚREDNICTWA PRACY

 

UCZESTNIKOM ZOSTANĄ ZAPEWNIONE:

• bezpłatne materiały szkoleniowe,
• poczęstunek formie cateringu,
• pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia oraz poradnictwo zawodowe i psychologiczne dla osób bezrobotnych
• pokrycie kosztów opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie.

Proponujemy szkolenia dopasowane do zapotrzebowania Uczestnika Projektu m.in. z branży reklamowej, komputerowej , kosmetycznej, budowlanej , handlowej oraz administracyjnej

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej www.projekty.adconsulting.com.pl z tematem „PROJEKT UE”. Poinformujemy Państwa wówczas o rozpoczęciu rekrutacji.

„NOWE SZANSE – NOWA PRACA”

TO SZANSA NA ZDOBYCIE KWALIFIKACJI
I/LUB KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.

„NOWE SZANSE – NOWA PRACA”

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA
Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Nowe Szanse – Nowa Praca”


Biuro Projektu: AD CONSULTING

UL. JAŁOWCOWA 16

62-200 GNIEZNO

TEL.: 663 145 335

E-mail: projekt@adconsulting.com.pl