Nowe szanse dla młodych

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


 

Projekt  pn. „NOWE SZANSE DLA MŁODYCH” realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

skierowany jest do zamieszkujących lub pracujących wyłącznie na terenie

województwa wielkopolskiego z następujących grup:

  • osoby bierne zawodowo ,
  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
  • osoby pracujące na umowach krótkoterminowych,
  • pracujące w ramach umów cywilno-prawnych. 

Do projektu nie będą rekrutowane osoby zarejestrowane w PUP.

 

W RAMACH PROJEKTU OFEROWANE JEST WSPARCIE W POSTACI  M.IN.: 

  • CERTYFIKOWANYCH KURSÓW I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE KWALIFIKACJI / KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE STYPENDIUM SZKOLENIOWE),
  • STAŻY ZAWODOWYCH 3 MIESIĘCZNYCH (UCZESTNIK STAŻU OTRZYMUJE WYNAGRODZENIE PŁATNE ZE ŚRODKÓW UE),ZATRUDNIENIA SUBSYDIOWANEGO (ZWROT KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRZEZ OKRES DO 6 MIESIĘCY),
  • ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY.

 

UCZESTNIKOM ZOSTANĄ ZAPEWNIONE:

  • bezpłatne materiały szkoleniowe,
  • pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia oraz poradnictwo zawodowe i psychologiczne dla osób bezrobotnych,
  • pokrycie kosztów opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie.

 

Proponujemy szkolenia dopasowane do zapotrzebowania Uczestnika Projektu

m.in. z branży reklamowej, komputerowej, kosmetycznej, budowlanej, handlowej oraz administracyjnej 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA

 


 

1.2. FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


Biuro Projektu: AD CONSULTING

UL. JAŁOWCOWA 16

62-200 GNIEZNO

TEL.: 663 145 335

E-mail: projekt@adconsulting.com.pl