Wszyscy pracujemy

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


 

Projekt pn. „WSZYSCY PRACUJEMY” realizowany w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

skierowany jest do zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego:

  • Osób pozostających bez pracy w wieku 30 + (rejestracja w Urzędzie Pracy nie jest wymagana),
  • Osób pracujących (zapytaj nas o kryteria).

 

W RAMACH PROJEKTU OFEROWANE JEST WSPARCIE W POSTACI:

 

  • CERTYFIKOWANYCH KURSÓW I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH  POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE KWALIFIKACJI / KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE STYPENDIUM SZKOLENIOWE),
  • STAŻY ZAWODOWYCH 3 MIESIĘCZNYCH (UCZESTNIK STAŻU OTRZYMUJE WYNAGRODZENIE PŁATNE ZE ŚRODKÓW UE),
  • ZATRUDNIENIA SUBSYDIOWANEGO ( ZWROT KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 6 MIESIĘCY) .

 

UCZESTNIKOM ZOSTANĄ ZAPEWNIONE:

  • bezpłatne materiały szkoleniowe,
  • pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia oraz poradnictwo zawodowe i psychologiczne
  • pokrycie kosztów opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie.

 

Proponujemy szkolenia dopasowane do zapotrzebowania Uczestnika Projektu

m.in. z branży reklamowej, komputerowej, kosmetycznej, budowlanej, handlowej oraz administracyjnej 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


Biuro Projektu: AD CONSULTING

UL. JAŁOWCOWA 16

62-200 GNIEZNO

TEL.: 663 145 335

E-mail: projekt@adconsulting.com.pl