Zadbaj o Swoją Przyszłość

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


Realizuje projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020   pn. „ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt skierowany jest do :

Osób zagrożonych utratą pracy, bądź przewidzianych do zwolnienia oraz bezrobotnych w wieku 30 +, którzy utracili pracę z przyczyn zakładu pracy z terenu województwa wielkopolskiego.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy do 30.11.2020 r. 65 osób, w tym 32 kobiet i 33 mężczyzn dzięki :

• aktywizacji zawodowej 15 osób bezrobotnych , które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy, poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawę zdolności finansowej 12 osób, a w efekcie powyższych , utworzenie 12 nowych , trwałych przedsiębiorstw , aktywnych przez min.12 miesięcy oraz
• dostosowaniu kompetencji i/lub kwalifikacji 45 osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub przewidzianych do zwolnienia i 5 osób bezrobotnych ,  które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy, do wymogów lokalnych rynków pracy i potrzeb pracodawców oraz nabycie umiejętności praktycznych w zawodzie przez 5 osób , a w efekcie utrzymanie zatrudnienia w dotychczasowym miejscu pracy lub podjęcie nowego przez 21 osób.

 

W RAMACH PROJEKTU OFEROWANE JEST WSPARCIE W POSTACI:

• DORADZTWA ZAWODOWEGO I PSYCHOLOGICZNEGO
• POŚREDNICTWA PRACY
• SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
• STAŻY ZAWODOWYCH
• DOTACJI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – nawet do 35.037,00 zł.

UCZESTNIKOM ZOSTANĄ ZAPEWNIONE:

• bezpłatne materiały szkoleniowe,
• poczęstunek formie cateringu,
• pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia oraz poradnictwo zawodowe i psychologiczne  dla osób bezrobotnych
• pokrycie kosztów opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 901.689,55 zł.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  856.605,07 zł.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

 

Osoby zainteresowane  prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej www.projekty.adconsulting.com.pl  z tematem „PROJEKT UE”. Poinformujemy Państwa wówczas o rozpoczęciu rekrutacji.

 „ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ„  

TO SZANSA NA ZDOBYCIE KWALIFIKACJI LUB KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


 

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


 

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


 

Nabór Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z Biznesplanem  prowadzony będzie w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 18 października 2019 r.

Informujemy, iż w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA zamieszczony jest Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzór Biznesplanu.

Wnioski o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości będą przygotowane do wypełnienia w momencie składania dokumentacji.

Dokumenty należy składać w w/w terminie, w biurze projektu ul. Jałowcowa 16, 62-200 Gniezno ,  w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

 


6.5 0028-18 WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Rozeznania cenowe

6.5 28-2018 Zapytanie ofertowe 4-2019-6.5 POŚREDNIK PRACY

6.5 28-2018 Zapytanie ofertowe 3-2019-6.5 PSYCHOLOG

6.5 28-2018 Zapytanie ofertowe 1-2019-6.5 DORADCA ZAWODOWY

 


 

Rekrutacja do projektu jest przedłużona do 31 sierpnia 2019 r !!!

Rekrutacja do projektu odbywa się od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 15 sierpnia 2019 r.

Są jeszcze wolne miejsca!

Zapraszamy!!!

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


 

Biuro Projektu: AD CONSULTING

UL. JAŁOWCOWA 16

62-200 GNIEZNO

TEL.: 663 145 335

E-mail: projekt@adconsulting.com.pl