Zadbaj o Swoją Przyszłość

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


Realizuje projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020   pn. „ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt skierowany jest do :

Osób zagrożonych utratą pracy, bądź przewidzianych do zwolnienia oraz bezrobotnych w wieku 30 +, którzy utracili pracę z przyczyn zakładu pracy z terenu województwa wielkopolskiego.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy do 30.11.2020 r. 65 osób, w tym 32 kobiet i 33 mężczyzn dzięki :

• aktywizacji zawodowej 15 osób bezrobotnych , które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy, poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawę zdolności finansowej 12 osób, a w efekcie powyższych , utworzenie 12 nowych , trwałych przedsiębiorstw , aktywnych przez min.12 miesięcy oraz
• dostosowaniu kompetencji i/lub kwalifikacji 45 osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub przewidzianych do zwolnienia i 5 osób bezrobotnych ,  które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy, do wymogów lokalnych rynków pracy i potrzeb pracodawców oraz nabycie umiejętności praktycznych w zawodzie przez 5 osób , a w efekcie utrzymanie zatrudnienia w dotychczasowym miejscu pracy lub podjęcie nowego przez 21 osób.

 

W RAMACH PROJEKTU OFEROWANE JEST WSPARCIE W POSTACI:

• DORADZTWA ZAWODOWEGO I PSYCHOLOGICZNEGO
• POŚREDNICTWA PRACY
• SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
• STAŻY ZAWODOWYCH
• DOTACJI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – nawet do 35.037,00 zł.

UCZESTNIKOM ZOSTANĄ ZAPEWNIONE:

• bezpłatne materiały szkoleniowe,
• poczęstunek formie cateringu,
• pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia oraz poradnictwo zawodowe i psychologiczne  dla osób bezrobotnych
• pokrycie kosztów opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 901.689,55 zł.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  856.605,07 zł.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

 

Osoby zainteresowane  prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej www.adconsulting.com.pl 

z tematem „PROJEKT UE”. Poinformujemy Państwa wówczas o rozpoczęciu rekrutacji.

 „ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ„  

TO SZANSA NA ZDOBYCIE KWALIFIKACJI LUB KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA

Informujemy,że termin rekrutacji został przedłużony do 25 sierpnia 2019 r.


Rekrutacja do projektu odbywa się od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 15 sierpnia 2019 r.

Są jeszcze wolne miejsca!

Zapraszamy!!!

Zapytanie ofertowe 1-2019-6.5 DORADCA ZAWODOWY

AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE, DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE,
KURSY I SZKOLENIA


 

Biuro Projektu: AD CONSULTING

UL. JAŁOWCOWA 16

62-200 GNIEZNO

TEL.: 663 145 335

E-mail: projekt@adconsulting.com.pl